Η φιλοσοφία μας

1. Όλη η εκπαιδευτική φιλοσοφία και τακτική μας στηρίζεται στο διάλογο με το μαθητή, στη σύγχρονη , αλλά και δοκιμασμένη μέθοδο της διαλεκτικής.

2. Σε αντιδιαστολή προς την τυποποιημένη και ισοπεδωτική ομοιομορφία των μαζικών φροντιστηριακών μηχανισμών απαντάμε προσωπικά και διαλεκτικά. Ερευνούμε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή και προσαρμόζουμε αναλόγως τη διαδικασία της δουλειάς μας.

3. Επιμένουμε στην άσκηση όλων των νοητικών δεξιοτήτων και κυρίως της κριτικής σκέψης. Μόνο με αυτή τη μέθοδο πετυχαίνεται η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης, η καλή κατανόησή της και διασφαλίζεται η υπέρβαση της απομνημονευτικής διαδικασίας. Η μνήμη, αν δεν συνδυάζεται με κρίση, πιστεύομε ότι είναι ανεδαφική και μερικές φορές επικίνδυνη, ακόμη και για την εξεταστική πρακτική. Η μνήμη συνδυασμένη με τη διαλεκτική προσέγγιση των διδασκόμενων θεμάτων οδηγεί στην πραγματική μόρφωση.

4. Η οικειότητα στις σχέσεις μαθητών και καθηγητών, αποτέλεσμα όχι μόνο των παιδαγωγικών μεθόδων της διδακτικής πράξης, που εφαρμόζονται αλλά και της γενικότερης ατμόσφαιρας , που διαμορφώνεται στο φροντιστήριο, γίνεται κίνητρο μελέτης, μύησης στα παιδαγωγικά και επιστημονικά θέματα , που διδάσκονται , αλλά και εμβάθυνσης σε προβληματισμούς γενικότερους.

5. Η επικοινωνία με τους γονείς είναι συχνή και γίνεται σε τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις. Μπορεί να επιζητηθεί και σε προσωπικό επίπεδο σε συνεργασία με το σύμβουλο της τάξης και του τμήματος.

6. Ως φροντιστήριο στηρίζουμε τις εκδηλώσεις του τοπικού συλλόγου και της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας για θέματα επιμόρφωσης, σπουδαστικού και επαγγελματικού προσανατολισμού και αξιοποιούμε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς.

7. Χρησιμοποιούμε τις σύγχρονες τεχνολογίες στην επικοινωνία και στην εκπαιδευτική πράξη , αλλά βαθύτατα πιστεύομε στην ανθρωποκεντρική διάσταση της διδακτικής και παιδαγωγικής πράξης. Γι’ αυτό αποδίδουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ανθρώπινη προσέγγιση και σχέση.

8. Εκδρομές, πάρτυ και άλλες ψυχαγωγικού χαρακτήρα εκδηλώσεις οργανώνονται κατά περίσταση και ενημερώνονται γι’ αυτές μαθητές και οικογένειες. Αυτά βοηθούν στην καλύτερη γνωριμία μαθητών και διδασκόντων και τονίζουν τους προσωπικούς δεσμούς , που ευνοούν τη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών.

9. Η κριτική από μαθητές και γονείς είναι ευπρόσδεκτη και αξιοποιήσιμη. Ειδικά ερωτηματολόγια έχουν συνταχθεί γι’ αυτό το σκοπό , τα οποία συμπληρώνονται από μαθητές και εργαζόμενους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

10. Πιστεύουμε στην αξία του βιβλίου και της ενημέρωσης, γι’ αυτό βιβλιοθήκες και μάλιστα δανειστικές , υπάρχουν μέσα στις φροντιστηριακές αίθουσες, ενώ η επικαιρότητα των ημερών κατά περίπτωση γίνεται θέμα συζήτησης μέσα από τους πίνακες των ανακοινώσεων, αντικείμενο μαθήματος, όταν αυτό συσχετίζεται με τα διδασκόμενα θέματα και πηγή προσωπικών καλλιτεχνικών εκφράσεων.

11. Βασικός σκοπός της δουλειάς μας δεν είναι μόνο η υλοποίηση των προσωπικών σπουδαστικών στόχων του κάθε μαθητή, αλλά και η μεταβίβαση αξιών  πραγματικής παιδείας. Μόρφωση, αισθητική και γενικά πνευματική καλλιέργεια υπηρετούνται τόσο από το μάθημα όσο και από τη βιωματικότητα της φροντιστηριακής συνεργασίας, τη διαμόρφωση και τη διακόσμηση των χώρων του φροντιστηρίου, την επιλογή των εκδηλώσεων και των συνεργασιών.