ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2012 στο φροντιστήριό μας. Εφαρμόζεται και κατά τις επόμενες περιόδους όποτε εκδηλώνεται σχετικό ενδιαφέρον και συγκροτούνται σχετικές ομάδες.

Πρόγραμμα Α’ : σε περίπτωση απορίας ή διαγωνίσματος οι μαθητές ή οι γονείς τους μπορούν να επικοινωνούν με το Φροντιστήριο τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και να ζητούν ένα έκτακτο μάθημα, το οποίο θα διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα καθηγητών –συνεργατών.

 

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να υποβοηθήσει μαθητές που δεν μπορούν να εγγραφούν στα συστηματικά φροντιστηριακά προγράμματα για διαφορετικούς λόγους. Αν και η κάλυψη της ύλης δεν μπορεί να γίνει με τέλειο τρόπο, όμως ένα ευκαιριακό μάθημα μπορεί να υποδείξει την επισήμανση κύριων στοιχείων, να καλύψει κάποια μαθησιακά κενά και να υποκινήσει τη διάθεση για συστηματικότερη μελέτη και εργασία. Άλλωστε μαθητές χωρίς πολλές αδυναμίες μπορούν να κερδίσουν πολλά πράγματα και να περιορίσουν τα αισθήματα ανασφάλειας που θα δημιουργούσε η ατομική προετοιμασία τους για το διαγώνισμα. Ας σημειωθεί ότι το μάθημα γίνεται από καθηγητές με εμπειρία και διδακτικές αρετές δοκιμασμένους στη φροντιστηριακή δουλειά. Σε περίπτωση που η παρακολούθηση γίνει από περισσότερα από ένα άτομα, τότε και το κόστος θα επιμεριστεί αναλόγως.

 

Πρόγραμμα Β’: απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου και α΄ λυκείου, που θα επιθυμούσαν να έχουν τακτική παρακολούθηση της ύλης για καλύτερη κάλυψή της και για αποφυγή κενών. Προβλέπει επαναληπτικά μαθήματα ανά δεκαπενθήμερο. Οι μαθητές μπορούν μετά από συνεννόηση με το φροντιστήριο να παρακολουθούν ανά μάθημα το πρόγραμμα αυτό επιλέγοντας ανάλογα με τις επιθυμίες και τις δυνάμεις τους.

 

Για κάθε μάθημα οι διδάσκοντες καθηγητές έχουν σχεδιάσει ένα πρόγραμμα επαναλήψεων για τη διδασκόμενη ύλη ανά τάξη, υπολογίζοντας ότι η επανάληψη θα γίνει κατά τη διάρκεια ενός μονοώρου μαθήματος ή διώρου (για τα μαθηματικά και την αρχαία ελληνική γλώσσα). Το μάθημα αυτό θα γίνεται ανά 15θήμερο ή κατά περίπτωση ανά 20ήμερο (χημεία, βιολογία). Οι μαθητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα των επαναλήψεων μπορούν να δηλώσουν την τάξη τους και τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν στη γραμματεία. Ακολούθως θα ενημερωθούν για το σχετικό πρόγραμμα τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. Μπορούν να τα παρακολουθήσουν χωρίς υποχρέωση εγγραφής και για όσο διάστημα επιθυμούν. Το κόστος συμμετοχής θα καθορισθεί από τον αριθμό των μαθητών που θα συμμετάσχουν στο κάθε μάθημα.

 

Πρόγραμμα Γ’: οι μαθητές της β και γ’ Λυκείου, που δεν κάνουν συστηματικά φροντιστηριακά μαθήματα και ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μας σε μηνιαίο πρόγραμμα επαναλήψεων και διαγωνισμάτων, μπορούν επίσης να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες.

 

Οι μαθητές της β και γ λυκείου είναι σκόπιμο να παρακολουθούν συστηματικά φροντιστηριακά μαθήματα ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν υψηλούς στόχους. Ωστόσο για αρκετούς αυτό είναι δυσχερές έως αδύνατο, ιδιαίτερα σήμερα. Για τους τελευταίους προσφέρουμε την ευκαιρία φροντιστηριακής συνεργασίας και σχετικής παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας με τρόπο όμως οργανωμένο και συστηματικό ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όσοι ενδιαφέρονται για τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό δηλώνοντας τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Θα ενημερωθούν από τη γραμματεία για το ακριβές πρόγραμμα επαναληπτικών μαθημάτων και το σχετικό πρόγραμμα διαγωνισμάτων και θα το παρακολουθήσουν και πάλι χωρίς αναγκαία εγγραφή για το διάστημα που επιθυμούν.

 

(Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι φιλολογικά, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και για όλα η αμοιβή θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των μαθητών κατά περίπτωση. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2821 0 43566 καθημερινά 7-9 μ.μ. και 6973 883 109 κατά τις πρωινές ώρες. Επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση stedia86@gmail.com και στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου www.dialektiki.edu.gr )