ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γενικές θέσεις μας για όλες τις τάξεις και όλες τις περιπτώσεις φροντιστηριακής εργασίας

Η συγκρότηση των τμημάτων είναι ομοιογενής και δίνει έμφαση στην καλή συνεργασία και τη διαλεκτική επικοινωνία διδασκόντων και διδασκομένων.
Πιστεύουμε στην ομαδικότητα της διδασκαλίας , με την οποία ο μαθητής δέχεται πολύπλευρα ερεθίσματα όχι μόνο από το δάσκαλο αλλά και από τους συμμαθητές του.
Η φιλοσοφία της εκπαιδευτικής μας πρακτικής βάζει σε προτεραιότητα την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και την κατανόηση και την αφομοίωση της ύλης.
Απορρίπτουμε τις πρακτικές της στείρας αποστήθισης και της μηχανιστικής εκμάθησης. Δίνουμε προτεραιότητα στην υποκίνηση της αγάπης για τη γνώση και την έρευνα , προκαλώντας ερωτήματα και προβληματισμούς που θα μεγιστοποιήσουν το ενδιαφέρον και τη φιλομάθεια των μαθητών μας και θα διευρύνουν τους ορίζοντές τους καλλιεργώντας πολύπλευρα την προσωπικότητά τους.
Δεν αγνοούμε τα σχολικά βιβλία, αλλά δεν στηριζόμαστε μόνον σε αυτά. Οι φροντιστηριακές εκδόσεις συμπληρώνουν το διδακτικό υλικό και ευνοούν την εξάσκηση των μαθητών στο σπίτι.
Δεν επιθυμούμε την αγχωτική φόρτιση του μαθητή , αλλά προσπαθούμε με τρόπους θετικούς να ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις του κια να διασφαλίσουμε την ηρεμία κατά την περίοδο της εξεταστικής προετοιμασίας. Γι’ αυτό και δε στηριζόμαστε στην εντατικοποίηση και στην ανταγωνιστικότητα , αλλά στην αυτενέργεια, στη συνεργασία και στην υγιή άμιλλα .

Προτεραιότητα στους στόχους μας  έχει η αυτοπραγμάτωση του κάθε νέου , αλλά και η πνευματική και ηθική του καλλιέργεια .

Ανάλογα με τις περιπτώσεις μπορεί να επιζητηθεί ατομικό μάθημα ή συνεργασία στο πλαίσιο κλειστής ομάδας μετά από προσωπική συνεννόηση με την οικογένεια και το μαθητή.

Προγράμματα μαθητών γυμνασίου

Αν και το γυμνάσιο εντάσσεται στη βασική εκπαίδευση, οι μαθητές Γυμνασίου όταν δεν αναζητούν νωρίς φροντιστηριακή βοήθεια, συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πορεία της χρονιάς. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να επιλέγουν προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας εγκαίρως και με αξιοπιστία.
Προτείνουμε ρεαλιστικά προγράμματα σπουδών , προσαρμοζόμενα κατά περίπτωση στις ανάγκες των παιδιών.

Προγράμματα μαθητών Α' Λυκείου

Tάξη θεμελιακή για τη συγκρότηση του μαθητή

Η τάξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την υποδομή και την προπαιδεία του μαθητή. Προτείνουμε ένα ευέλικτο διδακτικό πρόγραμμα,με σκοπό την καλή γνώση της διδασκόμενης και εξεταζόμενης στα σχολεία ύλης, αλλά και την εξοικείωση του μαθητή με τα διαγωνίσματα και τη διαδικασία εξέτασης.

Γι’ αυτό το λόγο θεσμοθετούμε τακτικά δεκαπενθήμερα διαγωνίσματα , επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης ανά τρίμηνο και συμμετέχουμε σε πανελλαδικούς εξεταστικούς θεσμούς, όπως τα επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε.)
Ασχολούμαστε προσωπικά και επισταμένα με τον κάθε μαθητή, τα γραπτά του διορθώνονται με λεπτομέρεια και στα διαγωνίσματα από δύο καθηγητές. Συζητάμε αναλυτικά τα λάθη και τις παρατηρήσεις μας στις ομάδες ή και ατομικά, όταν χρειάζεται.

Μαθήματα Ώρες
ΝΕ Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 3
Μαθηματικά 4
Φυσική 2
Χημεία 1


		

Προγράμματα μαθητών Β' Λυκείου

Τάξη σπουδαία για την κάλυψη κενών για την εύρεση της προσωπικής τακτικής των μαθητών και για την αναβάθμιση του επιπέδου τους στα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές μαθήματα.

Η τάξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την εξοικείωσή του μαθητή με τον τρόπο μελέτης και μάθησης. 
Στο μάθημα της γλώσσας / έκθεσης αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία για την εξοικείωση των μαθητών με τα ζητούμενα θέματα, αλλά και για την οργάνωση της προσωπικής δουλειάς. Ειδικές ασκήσεις , πέρα από τα καθιερωμένα εβδομαδιαία κριτήρια , αλλά και διαρκείς αναφορές στην επικαιρότητα κωδικοποιούν τις βασικές αρχές δουλειάς μας και αποσκοπούν να αφυπνίσουν τους μαθητές και να τους μάθουν να προβληματίζονται γόνιμα.

Για καλύτερες επιδόσεις στα γραπτά και στις εξετάσεις  θεσμοθετούμε τακτικά εβδομαδιαία διαγωνίσματα , επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης ανά τρίμηνο και συμμετέχουμε σε πανελλαδικούς εξεταστικούς θεσμούς, όπως τα επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε.)
Η συμμετοχή των μαθητών σε αυτά είναι αναγκαία και τους προσφέρει πολύτιμη εμπειρία.
Ασχολούμαστε προσωπικά και επισταμένα με τον κάθε μαθητή, τα γραπτά του διορθώνονται με λεπτομέρεια και στα μεγάλα επαναληπτικά διαγωνίσματα από δύο καθηγητές. Συζητάμε αναλυτικά τα λάθη και τις παρατηρήσεις μας στις ομάδες ή και ατομικά, όταν χρειάζεται.

Θεωρητική κατεύθυνση
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Αρχαία Ελληνικά κατεύθυνσης 6
Λατινικά 2
Προετοιμασία ιστορίας γ λυκείου 2

Προγράμματα μαθητών Γ' Λυκείου

Η κρίσιμη τάξη για την ετοιμασία του ακαδημαϊκού πολίτη και για την επιτυχία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  • Ομοιογενής διαμόρφωση των τμημάτων ανάλογα με το επίπεδο, την εργατικότητα και τις δυνάμεις των μαθητών.
  • Πορεία της διδασκαλίας σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και  αναπροσαρμογή προγραμμάτων και ωρών.
  • Τακτικά  τεστ και διαγωνίσματα για την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών στη διαδικασία των εξετάσεων. Ειδικά τα διαγωνίσματα προσομοίωσης γι’ αυτό γίνονται δύο φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με κορυφαία τη δοκιμασία της άνοιξης.
  • Συζήτηση με μαθητές και γονείς για την κάλυψη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων των παιδιών.
  • Ψυχοπαιδαγωγική στήριξη μαθητών και οικογενειών καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας για τους μαθητές όλων των κατευθύνσεων και προσανατολισμών.

 

Ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών επιστημών

Μαθήματα

Ώρες

Αρχαία Ελληνικά

7

Ιστορία

3

Λατινικά – Κοινωνιολογία

2

ΝΕ Γλώσσα – Λογοτεχνία

3

Προγράμματα Αποφοίτων

Θεωρούμε πολύ σημαντική τη σωστή συνεργασία με τους μαθητές, που επιλέγουν να ξαναπροσπαθήσουν. Τους στηρίζουμε ψυχολογικά και γνωστικά σε όποιες αδυναμίες και αναζητήσεις τους. Οι απόφοιτοι μπορεί να εντάσσονται σε αυτοτελή τμήματα ή γενικότερα σε τμήματα υποψηφίων αναλόγου επιπέδου.
Προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και διαρκής έλεγχος των επιδόσεων για την αναπροσαρμογή των μεθόδων εργασίας , αλλά και των στόχων , αν χρειαστεί, είναι τα μέσα της επιτυχούς αυτοεκπλήρωσης.

Προγράμματα μαθητών που συνεργάζονται ηλεκτρονικά

Εάν επιθυμείτε να συνεργαστείτε εξ αποστάσεως με το φροντιστήριό μας, μπορείτε να ζητήσετε προσωπική συνάντηση διαδικτυακή ή δια ζώσης προκει
Ανάλογα με τα μαθήματα και τους στόχους  ορίζεται χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα εργασίας, ύλη μελέτης και διαγωνισμάτων , τρόπος προφορικής και γραπτής εξέτασης και έλεγχος των αποκτημένων γνώσεων και των επιδόσεων σε συνθήκες διαγωνίσματος.
Είμαστε στη διάθεση των μαθητών οπουδήποτε και αν βρίσκονται κια έχουμε τα μέσα να διδάξουμε αποτελεσματικά όποια μαθήματα ζητηθούν.