ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ :
Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017, ώρες 10 – 1 και 6 – 9 μ.μ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:
Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, 10 π. μ.
για τους μαθητές της Ομάδας Ανθρωπιστικού Προσανατολισμού.

Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, 12 μεσημέρι
για τους μαθητές που θέλουν μόνο Έκθεση, ανεξαρτήτως ομάδας προσανατολισμού και επιθυμούν να ενταχθούν σε τμήματα

Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, 7 μ. μ.
για μαθητές που επιθυμούν να συνεργαστούν σε ατομικά μαθήματα ή κλειστές ομοιογενείς ομάδες